Szkolenie szybowcowe SPL

Szkolenie do licencji pilota szybowcowego SPL

Aeroklub Ostrowski jako Ośrodek Szkolenia Lotniczego posiada zatwierdzony program szkolenia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, który uprawnia nas do przeprowadzenia szkolenia do licencji pilota szybowcowego SPL.

Rozpocznij szkolenie już dzisiaj

Proces szkolenia krok po kroku

1

Szkolenie teoretyczne 

W celu rozpoczęcia przygody z lotnictwem i szkoleniem szybowcowym należy zralizować szkolenie teoretyczne do licencji pilota szybowcowego.

2

Szkolenie podstawowe

Kolejny etap to realizacja nauki pilotażu szybowca w naszym lotniczym słowniku tz. PODSTAWÓWKA. Wykonujmey głównie loty z instruktorem.
Szkolimy za SAMOLOTEM

3

Szkolenie uzupełniające do licencji szybowcowej

Następny krok to pozostałe szkolenie praktyczne, które musimy zrealizować, aby finalnie przystąpić do Państwowego Egzaminu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Minimalne wymagania

1

WIEK

Ukończone 14 lat w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego (wymagana zgoda prawnych opiekunów na szkolenie dla osób niepełnoletnich);
Ukończone 16 lat w do wydania Licencji Szybowcowej.

2

BADANIA LEKARSKIE

Właściwe orzeczenie lotniczo-lekarskie. Najpóźniej przed pierwszymi lotami samodzielnymi – zgodnie z MED.A.030.
Badania kandydatów na szkolenie można przeprowadzić w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 108-110, lub u lekarzy orzeczników.
Wykaz dostępny na stronie ULC

3

INFORMACJA DO OSÓB SPOZA EU

Zezwolenie na szkolenie wydane przez Prezesa ULC, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy kandydat nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Szkolenie teoretyczne

W ramach prowadzonych szkoleń organizyjemy szkolenie teoretyczne stacjonarne do licencji pilota szybowcowego SPL, które staramy się realizwać trzy razy w roku. Standardowe dwa terminy to okres zimowy i jesienny.

SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie teoretyczne obejmuje 60 godzin wykładów w trybie stacjonarnym (sobota-niedziela) i kończy się egzaminem wewnętrznym w aeroklubie na podstawie którego wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego wymaganego do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

TEMATYKA 

Szkolenie obejmuje następujące przedmioty:
Nawigacja
Meteorologia
Osiągi i planowanie lotu
Ogólna wiedza o statku powietrznym
Zasady lotu
Prawo lotnicze
Procedury operacyjne
Człowiek, możliwości i ograniczenia

E-LEARNING

Jeśli nie masz czasu lub przegapiłeś termin szkolenia stacjonarnego, a chcesz rozpocząć szkolenie praktyczne, to nic straconego!
Możesz skorzystać z oferty naszego partnera, który prowadzi szkoelnia online

AVIONER
EGZAMIN PAŃSTWOWY

W celu uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL kandydat przed egzaminem praktycznym musi zaliczyć Państwowy Egzamin Teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Egzamin teoretyczny jest ważny 2 lata.

Szkolenie PODSTAWOWE

Naukę pilotażu rozpoczynnamy od szkolenia podstawowego na holu za samolotem. Celem wykonywanych lotów jest nabycie podstawowych umiejętności pilotażowych. Loty są wykonywane po kręgu nadlotniskowym. Szkolenie obejmuje wykonanie minimum ok. 35 lotów z instruktorem i 5 lotów samodzielnych. W tym czasie spędzamy w powietrzu ok. 4 godzin z instruktorem i 1 godzinę samodzielnie. 

Szybowce

Szkolenia praktyczne prowadzimy na szybowcach typu
SZD-9bis BOCIAN i SZD-50-3 PUCHACZ

Terminy

Szkolenie praktyczne realizujemy w zależności do warunków atmosferycznych od marca do października. 

Co dalej?

Po realizacji PODSTAWÓWKI możesz przystąpić do dalszego ETAPU i realizować kolejne loty do licencji pilota szybowcowego lub zostawić dalsze latanie na kolejny rok.

Szkolenie uzupełniające do licencji SPL

Po skończeniu szkolenia podstawowego przystępujemy do szkolenia uzupełniającego niezbędnego do uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL, które obejmuje doprecyzowanei umięjętności lądowania oraz naukę wykorzystywania prądów wznoszących dzięki której możemy przebywać dłużej w powietrzu wykorzystujac siły natury. 

Celność lądowania

Pierwszym elementem, który doskonalimy to PODSTAWÓWCE to manewr lądowania. Zadanie obejmuje wykonanie minimum 10 lotów z instruktorem i 10 lotów samodzielnych w czasie ok. 2 godzin z instruktorem i 2 godzin samodzielnie. W zależności od decyzji instruktora mołżiwe wykonywanie lotów samodzielnych na szybowcu jednomiejscowym.
Trening i doskonalenie umiejętności lądowania, w tym opanowanie różnych manewrów podejścia do lądowania.
Przygotowanie do lądowania w terenie przygodnym.
Nauka procedur postępowania przy wyborze terenu do lądowania.
Budowa kręgu lub jego części przed lądowaniem w terenie przygodnym.

Termika – prądy wznoszące

Obejmuje naukę poszukiwania wznoszeń, ich centrowania, wykonywania krążenia ustalonego, wykonywania przeskoków, prowadzenia stałej obserwacji zewnętrznej, stałej oceny kąta wysokości w stosunku do lotniska i zachowania strefy zasięgu, oceny wiatru dolnego i górnego na podstawie obserwacji oznak wiatru, posługiwania się mapą i zachowania orientacji w terenie, praktycznej oceny przydatności terenów przygodnych do lądowania, dolotu do lotniska, oceny warunków nad nim panujących, wejścia w krąg nadlotniskowy i lądowania.
Zadanie obejmuje wykonanie: 3 loty z instruktorem w czasie min. 5 godzin i 3 loty samodzielne w czasie min. 3 godzin. Loty samodzielne na termikę wykonyjemy na szybowcu jedmiejscowym.

Przelot – loty nawigacyjePo zdobyciu wcześniejszych umiejętności przychodzi czas na wykonanie przelotu, który jeste jednym z wymaganych elementów do uzyskania licencji pilota szybowcowego.
Loty nawigacyjne – przelot: wymagany jest 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 NM) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 NM).

Cennik szkolenia

SZKOLENIE TEORETYCZNE

1000 zł

  • zajęcia stacjonarne
  • trzy nabory
szkolenie uzupełniające

8000 zł*

  • program do uzyskania licencji szybowcowej SPL

*szacowane koszty kolejnego etapu przy realizacji programu wg. minimalnych założeń. Wskazana kwota uzalezniona jest od ilości lotów oraz czasu szkolenia.

Przydatne linki

ULC – EGZAMINY TEORETYCZNE

SPRAWDŹ

BADANIA – LEKARZE ORZECZNICY

SPRAWDŹ

SZKOLENIE TEORETYCZNE ONLINE

AVIONER

Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

Jacek Wasiak – Szef Szkolenia
tel. +48 500 029 537 e-mail: wyszkolenie@michalkow.pl

Roman Fałek – Instruktor Szybowcowy
tel. +48 517 910 855

Napisz do nas!