Historia

Początki

Już w latach międzywojennych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego i jego regionu, sport lotniczy stawiał swe pierwsze kroki. Nie było w owym okresie w naszym mieście organizacji sportu lotniczego, nie mniej jednak szereg zwolenników tego sportu działało w ramach Aeroklubu Poznańskiego. Oni to propagowali sport lotniczy, a niejedni z nich później, jako piloci wojskowi walczyli po bohatersku w 1939 roku z przeważającymi siłami najeźdźcy hitlerowskiego.

W latach przedwojennych nasze miasto było poważnym ośrodkiem modelarstwa lotniczego. Na największe jednak podkreślenie zasługuje fakt, że w Ostrowie Wlkp. została zrealizowana myśl konstruktorska. Konstruktorem i wykonawcą trzech typów awionetek był ostrowianin Józef Morisson, który nadał im symboliczną nazwę „Ostrovia” I, II i III. Zbudowaniu „Ostrovii” IV przeszkodził wybuch II wojny światowej. Samoloty te zbudowane w skromnych warunkach były jednak wyrazem nowoczesnych, jak na owe czasy, osiągnięć konstruktorskich, czego dowodem były zwycięstwa tych typów samolotów na rajdach krajowych. Dalsze postępy w rozwoju lotnictwa sportowego w Ostrowie Wielkopolskim, zostały przerwane działaniami wojennymi.

Jednakże synowie ziemi ostrowskiej wywodzący się z działaczy lotnictwa sportowego, jako lotnicy wojskowi walczyli w powietrzu na wszystkich frontach, wnosili wkład w ostateczne zwycięstwo nad faszyzmem roznosząc chwałę i sławę lotnictwa polskiego. Ledwie wygasła pożoga wojenna, a już zwolennicy sportu lotniczego w Ostrowie Wielkopolskim przedsięwzięli niezbędne kroki do reaktywowania działalności lotnictwa sportowego. Wykorzystano do tego celu stare lotnisko ostrowskie z istniejącym tam hangarem.

Lata powojenne

W dniu 19 sierpnia 1945 roku, garstka zapaleńców lotniczych zebrała się w celu powołania do życia Aeroklubu Ostrowskiego, wybierając pierwszy Tymczasowy Zarząd, w skład którego weszli: Morisson Józef – Prezes Rajski Józef – V-ce Prezes Szelczyński Franciszek – II V-ce Prezes. Ponadto w skład Zarządu weszli: Grzęda Henryk, Kamiński Kazimierz, Kucharczyk Irena, Cnotliwy Stanisław, Cnotliwy Czesław, Ast Jan, Karliński Marian, Wodniczak Kazimierz, Pawlak Wacław, Morisson Walenty, Morisson Edmund i Rynowiecki Tadeusz. Równocześnie, nie szczędząc wysiłku, pierwszy Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego sprowadzał wszelkimi sposobami szybowce oraz urządzenia lotnicze.

W dniu 4 listopada 1945 roku na lotnisku ostrowskim odbyły się pierwsze loty szybowcowe. Dzięki Armii Radzieckiej piloci ostrowscy w 1946 roku zostali wyposażeni w samoloty radzieckie typu PO-2. Dużej pomocy w powstaniu Aeroklubu Ostrowskiego udzielił ostrowianin mgr inż. Leja Wiktor, znany wybitny działacz lotniczy i jeden z najbardziej znanych modelarzy lotniczych okresu przedwojennego. Następne lata cechuje dynamiczny rozwój sportu lotniczego w Ostrowie, czego świadectwem był wzrost kadry sportowców, ich osiągnięcia sportowe, powiększenie i unowocześnienie sprzętu. Do najważniejszych osiągnięć w owym czasie na skalę światową były pierwsze najdłuższe przeloty szybowcowe, wykonane (ponad 500 km) przez Antoniego Śmigla, braci Zydorowiczaków oraz braci Cnotliwych.

W dniu 11 czerwca 1954 roku instruktor spadochronowy Aeroklubu Ostrowskiego Jerzy Kubaczewski jako pierwszy Polak ustanowił rekord świata w skoku na celność lądowania z wysokości 600 m. Ponadto Aeroklub Ostrowski zdobył dwukrotnie pierwsze miejsce w Polsce we współzawodnictwie międzyklubowym, a przez wiele lat w tymże współzawodnictwie utrzymywał czołową pozycję.

Przełomowym zaś momentem w historii Aeroklubu Ostrowskiego było pobudowanie w 1956 roku nowoczesnego lotniska w Michałkowie. Aeroklub Ostrowski wyszkolił wielu doskonałych modelarzy lotniczych, skoczków spadochronowych, pilotów szybowcowych i samolotowych, którzy stanowili szereg rekordów krajowych i rekordów świata. Reprezentanci naszego Aeroklubu wiele razy zajmowali czołowe miejsca na mistrzostwach Polski a niejednokrotnie z powodzeniem bronili barw narodowych w kraju i za granicą.