Regulamin opłat

Regulamin opłat 2017

Regulamin opłat oraz zasad wykonywania lotów

Dla członków Aeroklubu Ostrowskiego w 2017 roku

1. Warunki wykonywania lotów w Aeroklubie Ostrowskim:

1.1 Bieżące opłacenie składek członkowskich.

1.2 Uregulowanie odpłatności za wykonane loty.

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć czas planowanego lotu.

2. Miesięczna składka członkowska wynosi:

a. dla pracujących – 45 zł

b. dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia – 27 zł

c. dla członków sekcji modelarskiej, mikrolotowej, paralotniowej i golfowej – 22 zł

d. dla członków nie uprawiających czynnie lotów – 22 zł

e. członkowie sekcji modelarskiej do lat 16 – 1 zł.

f. etatowi pracownicy Aeroklubu 5 zł

2.1 Składki sekcyjne:

Obowiązują następujące roczne składki sekcyjne:

a) sekcja szybowcowa 50 PLN

b) sekcja samolotowa 50 PLN

Piloci będący w dwóch sekcjach płacą tylko jedną składkę sekcyjną.

Składki sekcyjne przeznaczone są na bieżące utrzymanie samochodu startowego Robur i "Follow me" oraz na inne potrzeby sekcji.

Składki sekcyjne należy opłacić przed sezonem wraz z przedpłatą za loty.

2.2 Składka sezonowa - "prace społeczne" 

Wysokość składki sezonowej jest uzależniona od wykonanych lub nie wykonanych prac społecznych w danym sezonie*

*wszystkie szczegółowe informacje są dostępne w Regulamin prac społecznych

3. Opłata składki członkowskiej:

a) składka członkowska winna być opłacona do ostatniego dnia lutego za pierwsze półrocze roku 2017 /sześć miesięcy

b) druga rata półrocznej składki musi być zapłacona za kolejne sześć miesięcy do ostatniego dnia lipca 2017 roku.

Z powyższych ustaleń są zwolnieni członkowie którzy będą posiadać ustanowione stałe zlecenie w swoim banku na przekazywanie kwoty składki co miesiąc na konto bankowe aeroklubu. /Członek jest zobowiązany o poinformowaniu aeroklubu pisemnie o takim fakcie/

4. Wpisowe po skreśleniu z listy członków spowodowane zaległościami finansowymi lub karą dyscyplinarną oraz w razie dobrowolnego wystąpienia w sposób niezgodny ze statutem wynosi 200% jednorazowej składki rocznej dla pracujących.

5. O wykonywaniu lotów na danym typie samolotu lub szybowca decyduje Kierownik Szkolenia lub upoważniony przez niego Instruktor.

6. Decyzję o udziale pilota w zawodach na sprzęcie aeroklubowym podejmuje Dyrektor na wniosek Szefa Szkolenia.

Na sprzęcie nie będącym własnością aeroklubu zawodnik ma obowiązek powiadomić Dyrektora Aeroklubu o starcie w zawodach. Pilot lata w zawodach na Licencji Sportowej firmowanej przez Aeroklub Ostrowski przyznanej dla aeroklubu przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polski.

Dla celów marketingowych przeznacza się 15 godzi nalotu. Decyzje o wykorzystaniu tego nalotu podejmuje Dyrektor Aeroklubu.

8. Każdy członek planujący podnoszenie swoich kwalifikacji w 2017 roku, winien zgłosić Szefowi Szkolenia do 30 kwietnia swoje zamierzenia. Dotyczy również planowanych startów w zawodach na sprzęcie nie będącym własnością aeroklubu.

Roczny plan szkolenia złożony przez pilotów akceptuje kierownik Szkolenia i podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Aeroklubu.

Dopuszcza się korygowanie planu szkolenia przez Dyrektora w zależności od bieżącej sytuacji finansowej lub sprzętowej Aeroklubu lub innej ważnej przyczyny.

O wszystkich odstępstwach od Regulaminu decyduje Dyrektor Aeroklubu

Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu.

9. Piloci samolotowi przed rozpoczęciem lotów w sezonie 2017 winni wnieść przedpłatę w kwocie 1050 PLN. przed rozpoczęcie szkolenia, piloci szybowcowi 550 zł. bez względu na charakter lotu ( przedpłata zawiera opłatę sekcyjną w wysokości 50 zł ) Wpłata winna być dokonana do 15 kwietnia 2017 roku.

10. Wszyscy piloci są zobowiązani wpłacić do kasy Aeroklubu dodatkowo 50.00 zł. tytułem ubezpieczenia NNW co jest jednym z warunków dopuszczenia do lotów w sezonie 2017

SEKCJA SAMOLOTOWA

Podstawowe szkolenie samolotowe do Licencji PPL(A)

Cena kursu (praktyka max 45 h) – 27 000 PLN

Szkolenie teoretyczne 1700 PLN

Opłatę za szkolenie można uregulować w dwóch ratach.

Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca 

w/g Cennika jak za loty doskonalące.

KTP dla wszystkich pilotów samolotowych wg cen Klub, a dla pracowników etatowych bezpłatnie.

Przed rozpoczęciem szkolenia samolotowego doskonalącego połowa ustalonej ceny winna być wpłacona do kasy Aeroklubu. Końcowa zapłata winna być uregulowana w następnym dniu po zakończeniu szkolenia.

Opłaty za hangarowanie w hangarach aeroklubowych samoloty/wiatrakowce/motoszybowce

Ryczałt roczny 4 800 PLN(netto) 500 PLN(netto)/miesiąc 50 PLN(netto)/doba

Opłata za hangarowanie szybowców 100 PLN(netto)/miesięcznie

Opłata za hangarowanie innego sprzętu np. wyciągarka 50 PLN(netto)/miesięcznie

Refundacja opłat za Zarządzanie Lotniskiem

Dotyczy właścicieli wszystkich statków powietrznych korzystających z hangarów lub płyt postojowych oraz innych użytkowników Lotniska Michałków w okresie dłuższym niż 10 dni. 50 PLN(netto) miesięcznie za statek powietrzny. Nie dotyczy użytkowników lotniska którzy mają taką opłatę wpisaną do umowy zawartej z Aeroklubem.

Opłata za postój na płycie lotniska samoloty 30 PLN/doba - nie dotyczy samolotów holujących w okresie rozgrywania zawodów i obozów przelotowych.

Opłata za postój na płycie lotniska, szybowiec, motoszybowiec, wózek szybowcowy 15 PLN/doba- nie dotyczy okresu rozgrywania zawodów i obozów przelotowych.

Cennik lotów samolotowych dla członków Aeroklubu Ostrowskiego:

Jak 12M SP-AWI

Członkowie klubu / Loty doskonalące
800 zł / h / 900 zł / h

Moran 893 E SP-TVG

Członkowie klubu / Loty doskonalące
490 zł / h / 540 zł / h

PZL 150 Koliber SP-KYS

Członkowie klubu / Loty doskonalące
490 zł / h / 540 zł / h

Ceny dla pilotów z innych aeroklubów negocjowane z Dyrektorem Aeroklubu Ostrowskiego.

SEKCJA SZYBOWCOWA

Szybowcowe Szkolenie Podstawowe na holu za samolotem ATTO

Cena szkolenia (teoretyczne + praktyka max.40 lotów) 4 900 PLN

Szkolenie teoretyczne 700 zł

Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia Uczeń Pilot dopłaca

w/g Cennika za loty szybowcowe i opłaty za hol.

Cennik lotów szybowcowych dla członków Aeroklubu Ostrowskiego:

Bocian

Członkowie klubu / Dla pozostałych pilotów
60 zł / h / 78 zł / h

Puchacz

Członkowie klubu / Dla pozostałych pilotów
60 zł / h / 78 zł / h

Pirat

Członkowie klubu / Dla pozostałych pilotów
36 zł / h / 54 zł / h

Junior

Członkowie klubu / Dla pozostałych pilotów
54 zł / h / 72 zł / h

Jantar Std, 2 i 3

Członkowie klubu / Dla pozostałych pilotów
60 zł / h / 78 zł / h

70 zł hol tzw. ,,NISKI” na wysokość 400 m po kręgu nad znaki lotniskowe.

125 zł hol tzw. „WYSOKI” na wysokość do 700  metrów na termikę.

Hole na KTP wg. ceny za „NISKI” i „WYSOKI”

RABATY

PAKIET PIRAT - przy wykupieniu pakietu w cenie 1000 PLN na szybowcu PIRAT nie obowiązuje opłata resursowa za 1 godzinę nalotu- - brak limitu wylatanych godzin na szybowcu PIRAT dla pilota, który wykupił pakiet w sezonie 2017 roku. Opłata winna być wniesiona do dnia 1 kwietnia 2017 roku. Wykupienie pakietu nie zwalnia z przedpłaty zawartej w punkcie 9 regulaminu. W praktyce po wykupieniu pakietu 28 godzin pozostałe wylatane godziny są „darmowe”.

Hol niski po kręgu 400 m dla członków innych klubów - 80 PLN

Hol wysoki na termikę dla członków innych klubów - 160 PLN

Dzienna opłata za korzystanie ze spadochronu 10,00 zł – zwolnieni instruktorzy, piloci holujący i piloci którzy przekazali pieniądze na zakup spadochronów.

Dzienna opłata za korzystanie ze spadochronu dla członków innych klubów 15 PLN

Ustalenia Regulaminu obowiązują od 1 marca 2017 roku. 

Uchwała Zarządu Aeroklubu Ostrowskiego nr 80/02/2017 z dnia 09.02.2017 roku.