Władze AO

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego

Poniższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 11.03.2018 r.

Piotr Kucharski  - Prezes Aeroklubu

Wojciech Batog - Wiceprezes Aeroklubu

Malwina Wojciechowska - Sekretarz Zarządu

Waldemar Jerzyk  - Skarbnik Aeroklubu

Karol Skarżyński - członek Zarządu

Jacek Wasiak  - członek Zarządu

Cezary Napieralski - członek Zarządu

E-mail: zarzad@michalkow.pl

Komisja Rewizyjna

Golicki Eugeniusz – Przewodniczący

Michalak Maciej – Wiceprzewodniczący

Błaszczyk Roman – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 12.03.2017r.

Sąd Koleżeński

Czubak Romuald – Przewodniczący

Bartkowski Mikołaj – Wiceprzewodniczący

Balcerzak Bartosz – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 12.03.2017r.


UCHWAŁA NR 25/10/2018

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego w dniu 13 października 2018 postanawia przyjąć

rezygnację Pana Karola Skarżyńskiego z funkcji Prezesa Aeroklubu Ostrowskiego.

UCHWAŁA NR 26/10/2018

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego w dniu 13 października 2018 postanawia wybrać

Pana Piotra Kucharskiego na funkcję Prezesa Aeroklubu Ostrowskiego.

UCHWAŁA 39/12/2018

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego w dniu 1 grudnia 2018 postanawia przyjąć rezygnację

z członkostwa z zarządzie Aeroklubu Ostrowskiego oraz pełnionej funkcji Skarbnika

Pana Artura Dembnego.

UCHWAŁA NR 40/12/2018

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego w dniu 1 grudnia 2018 postanawia zgodnie ze Statutem 

w § 16 pkt. 2 dokooptować do składu zarządu Aeroklubu Ostrowskiego Pana Waldemara Jerzyka

UCHWAŁA NR 41/12/2018

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego w dniu 1 grudnia 2018 postanawia wybrać Pana Waldemara Jerzyka

na funkcję Skarbnika Aeroklubu Ostrowskiego.