Władze AO

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego

Poniższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 11.03.2018 r.

Karol Skarżyński - Prezes Aeroklubu

Wojciech Batog - Wiceprezes Aeroklubu

Malwina Orpel - Sekretarz Zarządu

Artur Dembny  - Skarbnik Aeroklubu

Jacek Wasiak  - członek 

Piotr Kucharski  - członek

Cezary Napieralski - członek

E-mail: zarzad@michalkow.pl

Komisja Rewizyjna

Golicki Eugeniusz – Przewodniczący

Michalak Maciej – Wiceprzewodniczący

Błaszczyk Roman – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 12.03.2017r.

Sąd Koleżeński

Czubak Romuald – Przewodniczący

Bartkowski Mikołaj – Wiceprzewodniczący

Balcerzak Bartosz – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 12.03.2017r.