Szkolenia drony

axidro logo mniejsze

SZKOLENIA UAVO VLOS i BVLOS 

Certyfikowany ośrodek szkolący Axidro.pl organizuje szkolenia UAVO VLOS i BVLOS, które przygotują Cię do uzyskania ŚK (świadectwa kwalifikacji) operatora BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Uprawnienia te są niezbędne do wykonywania lotów innych niż rekreacyjne i sportowe. 
Szkolenie UAVO VLOS trwa 3 dni, BVLOS 5 dni. Kursy te składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów – miłośników lotnictwa, którzy swoją pasję realizują na różne sposoby. Doświadczenie z BSP zdobywali w różnych okolicznościach jak staż w Siłach Powietrznych RP czy projektowanie i budowa modeli latających RC.  

RODZAJE SZKOLEŃ 

Organizujemy szkolenia w kategorii MR (wielowirnikowce) oraz A (samolot). Rozróżniamy dwie możliwości uzyskania świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego: 
● VLOS – loty w zasięgu wzroku, ​1794 zł brutto​ (1458 zł netto) 
● BVLOS – loty poza zasięgiem wzroku, ​7964 zł brutto​ (6474 zł netto) 

Cena obejmuje możliwość wykonywania lotów na sprzęcie szkoleniowym oraz przekazanie materiałów edukacyjnych i skryptu szkoleniowego. Dla komfortu przeprowadzanych zajęć, grupa liczy maksymalnie 10 osób.  
Dodatkowo rozróżnia się kategorie: 
● H – śmigłowiec 
● AS – sterowiec 
● O – inny bezzałogowy statek powietrzny 
Kandydat może uzyskać świadectwo kwalifikacji dla określonej kategorii wagowej: 
● do 5 kg 
● do 25 kg 
● do 150 kg 

Kategorie te ustalone są zgodnie z aktualnymi przepisami O przyznanej kategorii decyduje rodzaj i masa BSP, jakim kandydat zdaje część praktyczną egzaminu państwowego. 

PROGRAM SZKOLENIA 

Program szkoleń UAVO został opracowany na podstawie wytycznych ULC (Urzędu Lotnictwa Cywilnego) i jest na bieżąco aktualizowany. 

PRZEDMIOTY WCHODZĄCE W CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ SZKOLENIA 

● Prawo lotnicze 
● Meteorologia 
● Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
● Nawigacja w lotach bezzałogowych
● Procedury operacyjne
● Osiągi i planowanie lotu
● Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
● Zasady wykonywania lotów
● Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne 

SZKOLENIE PRAKTYCZNE 

● Zawis na wysokości ok 4m ze zmianą kierunku co 90 stopni,
● Odlot po linii prostej ze wznoszeniem, wykonanie zawisu, obrót o 180 stopni i powrót do miejsca wyjściowego z jednoczesnym
● równomiernym wytracaniem wysokości,
● Lot po obwodzie kwadratu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury,
● Lot po obwodzie kwadratu ze zmianą pułapu z jednoczesnym zaznaczeniem zawisu na każdym z narożników figury,
● Lot po okręgu przodem do kierunku lotu na stałym pułapie,
● Lot po obwodzie ósemki na stałym pułapie. 

EGZAMIN PAŃSTWOWY 

Po utworzeniu grupy 8-10 osobowej, organizujemy również egzamin państwowy, który może zostać przeprowadzony w miejscu, w którym odbyło się szkolenie UAVO. Otrzymasz od nas wszytskie informację związane z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.  Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu składającego się z pięciu modułów. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tej części, umożliwia przystąpienie do praktyki. Obejmuje ona wykonanie manewrów i figur określonych przez egzaminatora. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu BVLOS jest posiadanie uprawnień VLOS na dany rodzaj BSP. 

Osoba przystępująca do egzaminu państwowego musi przedłożyć następujące dokumenty w dzień egzaminu: 

● dowód tożsamości  

● wniosek o wydanie​ ŚK UAVO​, do pobrania tutaj:

● ważne badania wykonane u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej przynajmniej trzeciej kategorii ULC orzecznicy

● zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w certyfikowanym ośrodku szkolącym 

● kopia ważnego ​ubezpieczenia OC​, które możesz nabyć np. tu

● ważne ubezpieczenie OC na czas trwania egzaminu. Polecane ubezpieczenie online

● dowód wniesienia opłaty w wysokości 201 zł.  W tytule należy wpisać następującą informację: 

● „Imię i nazwisko, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO”. 

● Opłaty wnosi się na numer konta: 

● 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 

● Urząd Lotnictwa Cywilnego 

● Ul. Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa  

Masz problem z zakwaterowaniem, napisz/zadzwoń. Organizujemy również noclegi i wyżywienie dla naszych adeptów w atrakcyjnych cenach na terenie Aeroklubu.    

AXIDRO ACADEMY “chwycisz to w lot”  
Zapisz się na szkolenie UAVO VLOS/BVLOS, podając unikatowy kod: “AEROKLUB OSTROWSKI”! 

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Marcin Stefanowski 
tel: 720 888 568
e-mail: academy@axidro.pl
Strona Axidro academy
Strona Axidro