Regulamin prac społecznych

Regulamin  dotyczący odpracowania godzin społecznych na rzecz stowarzyszenia Aeroklubu Ostrowskiego.

1. Członkowie Aeroklubu Ostrowskiego są zobowiązani odpracować w danym roku odpowiednią ilość godzin prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia.

2. Zgodnie z uchwałą Zarządu Aeroklubu Ostrowskiego z dnia 7 luty 2016 r. w danym roku trzeba odpracować 30 godzin prac społecznych na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego.

3. Członkowie, którzy nie odpracują odpowiedniej ilości godzin są zobowiązani do uiszczenia opłaty na działalność statutową Aeroklubu Ostrowskiego wynoszącej 12 zł za każdą nieodpracowaną godzinę. Stosowną sumę należy wpłacić na konto aeroklubu przed końcem roku kalendarzowego zakończonego sezonu lotnego. W przypadku nie odpracowania 30 godzin prac społecznych kwota wynosi 360zł (30godz.x12zł=360zł).

4. Członkowie klubu którzy odpracują ponad 30 godzin na rzecz Aeroklubu mogą nadwyżkę godzin przekazać na dowolnego członka Aeroklubu lub na kolejny sezon lotnym.

5. Możliwości odpracowania prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia są bardzo różne i z szerokiego zakresu działalności:

∙ Wszelkie prace porządkowe, budowlane, naprawcze oraz ogrodnicze na lotnisku w Michałkowie (dotyczące budynków klubowych, terenów zielonych czy elewacji lotniska nie będących aktualnie wydzierżawionych/oddanych w użytek osobom prywatnym bądź firmom prywatnym),

∙ Konserwacja i ewentualna obsługa statków powietrznych oraz pojazdów mechanicznych Aeroklubu Ostrowskiego (nie dotyczy obsług związanych z bieżącą eksploatacją statków powietrznych przez pilotów),

∙ Obsługa i pomoc w organizacji imprez sportowych oraz wydarzeń związanych z Aeroklubem Ostrowskim (np. Zawody szybowcowe, obozy przelotowe, itp.), w przeliczeniu 1 dzień to 5 godzin prac społecznych.

∙ Pomoc w organizacji i wykonaniu usług świadczonych przez Aeroklub Ostrowski,

∙ Wszelkie sprawy dotyczące marketingu Aeroklubu Ostrowskiego (obsługa strony www i Facebook, przygotowanie materiału filmowego na kanał YouTube, graficzna obróbka materiałów do reklamy, fotografowanie podczas wydarzeń lotniczych na naszym lotnisku, roznoszenie ulotek, rozwieszanie plakatów, wykłady w szkołach i inne wg. uznania oraz własnej inicjatywy),

∙ Świadczenie wszelkiego rodzaju usług czy konsultacji dotyczących spraw Aeroklubu Ostrowskiego (bez uiszczenia opłat przez AO na rzecz wykonawcy),

∙ Wszelka obsługa logistyczna spraw administracyjnych i lotniczych,

∙ I wiele innych spraw, które zostaną uznane, jako praca społeczna na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego przez osoby uprawnione do pokwitowania wykonanej pracy na rzecz naszego wspólnego stowarzyszenia.

6. Należy wypełnić kartę „Prac społecznych na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego”, która jest załączona do tego regulaminu . Kartę proszę wydrukować, bądź pobrać z biura Aeroklubu Ostrowskiego. Wypełnić zgodnie ze swoimi danymi i włożyć ją do teczki „Prac społecznych” znajdującej się na lotnisku w biurze, bądź w wyszkoleniu. Każdego dnia może pojawić się możliwość odpracowania części prac społecznych. Pamiętaj o uzupełnianiu karty i zbieraniu stosownych podpisów potwierdzających odpracowaną godzinę. Informujemy, że ta karta będzie podstawą do rozliczenia odpracowanych godzin społecznych na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego.

7. Osoby uprawnione do pokwitowania odpracowanych godzin społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia to: etatowi pracownicy Aeroklubu, członkowie zarządu, szefowie poszczególnych sekcji.

8. Członkowie Honorowi, członkowie klubu Seniora, członkowie zarządu i pracownicy etatowi są zwolnieni z odpracowania godzin społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia. Jednak wszelka działalność na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego jest mile widziana.

9. Członkowie sekcji szybowcowej i samolotowej którzy mają opłacone składki członkowskie za dany rok, a nie odbyli żadnego lotu w danym sezonie na sprzęcie Aeroklubu Ostrowskiego lub na sprzęcie własnym operując z lotniska w Michałkowie i nie korzystały z jego licencji sportowej są zwolnione z wykonania prac społecznych na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego. Jednocześnie oznacza to zwolnienie z opłaty w przypadku nie wykonania prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia.

10. Członkowie pozostałych sekcji którzy mają opłacone składki członkowskie za dany rok, a nie korzystały w żaden sposób z infrastruktury Aeroklubu Ostrowskiego lub jego licencji sportowej są zwolnione z wykonania prac społecznych na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego. Jednocześnie oznacza to zwolnienie z opłaty w przypadku nie wykonania prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia.

11. Rozliczeniem członków sekcji modelarskiej, paralotniowej i golfowej Aeroklubu Ostrowskiego zajmują się szefowie w/w sekcji we własnym zakresie. Rozliczeniem sekcji samolotowej i szybowcowej zajmuje się szef sekcji szybowcowej Aeroklubu Ostrowskiego.

12. Szybowcowi i samolotowi instruktorzy społeczni mają zaliczone godziny nalotu  na poczet prac społecznych.

13. Uchwała dotycząca prac społecznych oraz jej regulamin wchodzą w życie w dniu jej zatwierdzenia przez Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego.