Władze AO

Zarząd Aeroklubu Ostrowskiego

Poniższy skład obowiązuje od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.03.2014 r.

Paweł Kaczmarek – Prezes Aeroklubu

Wojciech Batog – Wiceprezes Aeroklubu

Wasiak Jacek – Sekretarz Zarządu

Waldemar Jerzyk – Skarbnik Aeroklubu

Malarczyk Tadeusz – członek

Karol Skarżyński – członek

Maciej Całka zrezygnował w pracach Zarządu Aeroklubu z przyczyn osobistych z dniem 01.05.2014.Zarząd postanowił kontynuować swoją pracę w pozostałym składzie.

Komisja Rewizyjna

Golicki Eugeniusz – Przewodniczący

Michalak Maciej – Wiceprzewodniczący

Błaszczyk Roman – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 12.03.2017r.

Sąd Koleżeński

Czubak Romuald – Przewodniczący

Bartkowski Mikołaj – Wiceprzewodniczący

Balcerzak Bartosz – członek

Powyższy skład obowiązuje od Walnego Zgromadzenia AO z dnia 12.03.2017r.